Facebook share Twitter share Print

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
20/01/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/01/2563 : ไม่ระบุเวลา