Facebook share Twitter share Print

เทศกาลอาหารทะเลปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

เทศกาลอาหารทะเลปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

สถานที่ดำเนินการ
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เทศบาลเมืองระนอง
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
29/07/2565 : 16:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
05/08/2565 : 21:00 น.