จ้างเดิน - วิ่ง มินิเทรล แอทระนอง 2019 (ออกแบบและผลิตเสื้อวิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเดิน - วิ่ง มินิเทรล แอทระนอง 2019 (ออกแบบและผลิตเสื้อวิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง