จ้างโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง