ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ TOR โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนอง กิจกรรม : เทศกาลอา.....   23 มิ.ย. 2565 3 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ.....   14 มิ.ย. 2565 7 ครั้ง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 พ.ค. 2565 36 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 พ.ย. 2564 119 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ @ระนอง.....   7 ต.ค. 2564 143 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   20 ก.ย. 2564 132 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง   1 ธ.ค. 2563 306 ครั้ง
ประกาศ TOR โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เทศกาลอาหารทะเล ประจำปี 2564   16 พ.ย. 2563 258 ครั้ง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 พ.ย. 2563 236 ครั้ง