ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่อ.....   11 ก.ค. 2565 51 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่อ.....   29 มิ.ย. 2565 42 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนอง กิจกรรม :.....   27 มิ.ย. 2565 65 ครั้ง icon
ประกาศ TOR โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนอง กิจกรรม : เทศกาลอา.....   23 มิ.ย. 2565 62 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ.....   14 มิ.ย. 2565 41 ครั้ง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 พ.ค. 2565 5969 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 พ.ย. 2564 149 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ @ระนอง.....   7 ต.ค. 2564 179 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   20 ก.ย. 2564 156 ครั้ง icon