รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   13 ม.ค. 2565 57 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   20 ธ.ค. 2564 85 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   17 พ.ย. 2564 60 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....   18 ต.ค. 2564 121 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   14 มิ.ย. 2564 179 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   7 พ.ค. 2564 390 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มี.....   22 เม.ย. 2564 157 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง .....   8 มี.ค 2564 181 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มก.....   4 ก.พ. 2564 183 ครั้ง