รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   13 ม.ค. 2565 90 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   20 ธ.ค. 2564 116 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   17 พ.ย. 2564 96 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....   18 ต.ค. 2564 155 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   14 มิ.ย. 2564 214 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   7 พ.ค. 2564 417 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มี.....   22 เม.ย. 2564 184 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง .....   8 มี.ค 2564 207 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 1 มก.....   4 ก.พ. 2564 204 ครั้ง