ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง   27 พ.ย. 2563 9 ครั้ง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 พ.ย. 2563 16 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา   4 ก.ค. 2562 162 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา   4 ก.ค. 2562 181 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ   21 มิ.ย. 2562 149 ครั้ง icon
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดกรรมโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast กิจกรรมปั่นจักรยา.....   30 ม.ค. 2562 252 ครั้ง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์...อันด.....   29 ม.ค. 2562 230 ครั้ง icon
ประกาศ TOR โครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์.....   28 ธ.ค. 2561 355 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   28 ธ.ค. 2561 190 ครั้ง