ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มิ.ย. 2564      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ (18 มิ.ย.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โดยมีนายชลิต สินโรจน์ธนากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว พร้อมด้วยนางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และคณะทำงาน เข้าร่วม ซึ่งการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้นำแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นแนวในการตรวจสอบ

ซึ่งภายหลังจากการประชุมได้ลงพื้นที่ชมแหล่งท่องเที่ยวหลังจากได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว และบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง โดยได้มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ