การประชุมหารืองาน "เสด็จพระแข่งเรืออําเภอกระบุรี" การจัดริ้วขบวนแห่งอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6 ก.ค. 2564      68 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมหารืองาน "เสด็จพระแข่งเรืออําเภอกระบุรี" การจัดริ้วขบวนแห่งอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ (6 ก.ค. 64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกระบุรี ร่วมประชุมหารือกับสภาวัฒนธรรมอำเภอกระบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และกลุ่มสตรีอำเภอกระบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยได้หารือถึงรูปแบบการจัดริ้วขบวนแห่งอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ในรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่ในริ้วขบวนแห่งอัญเชิญถ้วยพระราชทาน เพื่อถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

งาน "เสด็จพระแข่งเรืออำเภอกระบุรี" ถือเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่สำคัญของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงออกพรรษของทุกปี บริเวณลํานํ้ากระบุรี คอคอดกระ ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป