โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO)

12 ก.ค. 2564      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO)

วันที่ (12 ก.ค. 64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น เพื่อเข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานในส่วนกลาง ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO) โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ประธาน พร้อมด้วยนายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระนอง ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมเดอะกาล่า อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระนอง มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม และเป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลางประจำปี 2564 ซึ่งผลการตัดสินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะช้าง