ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) จังหวัดระนอง

9 ส.ค. 2564      138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) จังหวัดระนอง

รับ 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว

3. นักพัฒนาการกีฬา

4. นักวิชาการเงินและบัญชี

5. นักวิชาการพัสดุ

สามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และการส่งเอกสารหลักฐาน

ตามกำหนดวัน เวลา การสอบสัมภาษณ์

ได้ตามลิงค์เอกสาร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ) ดาวน์โหลด