การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 5/2564

27 ส.ค. 2564      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (27 ส.ค.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

โดยประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องสถานการณ์ covid 19 ในปัจจุบันของจังหวัดระนอง "ระนองโมเดล" การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อป้องกันโควิด-19

ต่อมาได้สรุปรายงานผลกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนสิงหาคม รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) รายงานการคืนเงินงบประมาณโครงการประจำปี 2564 รายงานการดำเนินงานโครงการ (60/40) ด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา รายงานผลความคืบหน้าโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services)