การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จังหวัดระนอง

13 ก.ย. 2564      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จังหวัดระนอง

วันที่ (13 ก.ย. 64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมอินทนิล ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม

สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น และมีข้อจำกัดในการเดินทางออกนอกประเทศ จึงได้หาแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่กักตัว พร้อมกำหนดพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว กำหนดช่องทาง จัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยว และสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยได้วิเคราะห์ถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะความพร้อมของพื้นที่ โดยการสร้างแผนการสื่อสารการสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ ต้องมีมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำหรับจังหวัดระนองมีผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 14 แห่ง โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม 12 แห่ง ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่ง ประเภทยานพาหนะ 3 แห่ง

ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว