การอบรม"โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services)เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564"

9 ก.ย. 2564      27 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การอบรม"โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services)เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564"

วันที่ (9 ก.ย.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะทำงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การอบรม"โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าสู่มาตรฐาน SHA เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในพื้นที่ท้องถิ่นของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และผู้อบรมมีโอกาสลงทะเบียนสมัครรับตราสัญลักษณ์ SHA

ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย The Bluesky Resort , Payam Cottage Resort , Phayamas Private Beach Resort , วัดเกาะพยาม

โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สนใจสามารถสมัครและเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Ranong SHA