ลงพื้นที่บ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

14 พ.ค. 2565      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่บ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เช้าวันที่ (14 พ.ค.65) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายอุทัย คำเทียมแก้ว จพล.สนง.ทกจ.ระนอง นายเจริญ ตันยุชน จพล.อ.กระบุรี และนายเฉลิมยุทธ เอี่ยมชำนาญ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ให้การต้อนรับ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่บ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป