การประชุมพบปะหารือกับประชาชน และผู้ประกอบการซาลาเปาบ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

14 พ.ค. 2565      31 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมพบปะหารือกับประชาชน และผู้ประกอบการซาลาเปาบ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

บ่ายวันที่ (14 พ.ค.65) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวังระนอง เข้าร่วมการประชุมพบปะหารือกับประชาชน และผู้ประกอบการซาลาเปาบ้านทับหลี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และประชาชนบ้านทับหลี ร่วมการประชุม เพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และสนับสนุนผู้ประกอบการซาลาเปาบ้านทับหลี พร้อมรับทราบปัญหาต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อไป