การประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

18 พ.ค. 2565      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ (18 พ.ค.65) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฐปกร มโนกิจ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ชุมพร-ระนอง) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย วันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยว โดยการเปิดพรมแดนให้นักนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

ในที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดให้โรงแรมและสถานประกอบการ จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHAโดยมีมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA และ SHA+ คือ ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเทียว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA+

ส.ปชส.ระนอง : ภาพ/ข่าว