โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 พ.ค. 2565      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม : ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ เกาะคณฑี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันนี้ (20 พ.ค.65) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดยนายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง กลุ่มท่องเที่ยวเกาะคณฑี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ เกาะคณฑี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาด ฟื้นฟูทำความสะอาดบริเวณเกาะคณฑี และมอบวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวเกาะคณฑี เพื่อใช้ในการเก็บขยะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเกาะคณฑีต่อไป