จังหวัดระนอง เห็นชอบการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)

25 พ.ค. 2565      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนอง เห็นชอบการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)

วันที่ (25 พ.ค.65) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวกัลยารัตน์ พิมพ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 21/2565 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขระนอง นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เข้าร่วมประชุม

โดยในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมได้เห็นชอบในการเสนอให้จังหวัดระนองเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่สีฟ้า เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ท่องเที่ยว Sandbox) โดยมอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดระนอง ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบประเมินความพร้อมโดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาด การได้รับวัคซีน การเตรียมการในมิติต่าง ๆ ส่งไปยัง ศปก.กก.เพื่อพิจารณา

ส.ปชส.ระนอง : ภาพ/ข่าว