โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27 พ.ค. 2565      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม : ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันนี้ (27 พ.ค.65) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดยนายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติแหลมสน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาด ฟื้นฟูทำความสะอาดบริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติแหลมสน และมอบวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเก็บขยะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่อไป