อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

20 ก.ย. 2561      561 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพ

ไฮไลท์แห่งน้ำตกหงาว

• ปูเจ้าฟ้า เป็นปูน้ำตกพันธุ์ใหม่ พบเพียงแห่งเดียวในโลก และมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วไป กล่าวคือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็กๆ ที่ไหลลงจากน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูฝน

• ดอกโกมาซุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง จัดเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า “เอื้องเงินหลวง” (Dondrobium Formosum) มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา กลีบสีขาว มีสี่กลีบ กลีบใหญ่ และมีแต้มสีเหลืองอ่อนตรงกลาง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี พบมากบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้นสูง โดยเฉพาะป่าที่น้ำตกหงาว

สถานที่ติดต่อ : ตั้งอยู่ที่ 76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
โทรศัพท์/โทรสาร 077-810651 
อีเมล: ngaowaterfall@hotmail.com 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายสมเจตน์ จันทนา 
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 


อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท 
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท 

หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ