ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแหลมนาว บ้านทะเลนอก อ.สุขสำราญ จ. ระนอง

16 ต.ค. 2561      250 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแหลมนาว บ้านทะเลนอก อ.สุขสำราญ จ. ระนอง เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2562