ประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

19 ต.ค. 2561      180 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร