นำแสนอแผนงานโครงการ SEC ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

19 ต.ค. 2561      190 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นำแสนอแผนงานโครงการ SEC ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ