ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทะเลนอก และบ้านไร่ใน ม7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

23 ต.ค. 2561      333 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นำโดย นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และนางสาวสิริพร ตันบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทะเลนอก และบ้านไร่ใน ม7 และได้ชมความสวยงามของราชินีแห่งสายน้ำ “พลับพลึงธาร” และแหล่งเพาะพันธุ์ต้นอ่อนพลับพลึงธาร ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง