การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค. 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

25 ต.ค. 2561      257 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค. 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานและประจำแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.นายอุทัย คำเทียมแก้ว 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

2.นายเจริญ ตันยุชน 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกระบุรี

3.นายศุภณัฏฐ์ ตุลยสุขธนกุล 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอละอุ่น

4.นายวิทยา สิมประดิษฐ์พันธ์ 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองระนอง

5.นายนิรุธ ปานโรจน์ 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกะเปอร์

6.นายวันใหม่ สุกนุ้ย 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสุขสราญ