ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561

14 ธ.ค. 2561      276 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำหน่วยงานราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดย ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียน ตชด.(เก่า)หมู่ที่ 9 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 พร้อมด้วย นางกัญญาภร ผ่องศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนบ้านเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) นำแผ่นพับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย มาแจกและสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม