พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ (เจดีย์จำลองชเวดากอง)

19 ธ.ค. 2561      405 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ เป็นงานศิลปะพม่า (ชเวดากอง) มีฐานกว้าง 29 เมตร สูง 108 ฟุต ออกแบบก่อสร้างโดย“หลวงพี่ปัญญา ปัญญาธโร” พระชาวพม่าที่มาจำพรรษาและร่ำเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สงฆ์บูชา

ตั้งอยู่ ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง หมู่ 11 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม