ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร.

19 ธ.ค. 2561      754 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ศิลาจารึกสลักปรมาภิไธย ย่อ จปร. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจารึกไว้ครั้งเสด็จประพาส ศิลาจารีกสลักปรมาภิไธย ย่อ จปร. ตั้งอยู่ติดกับเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) กม.ที่ 525-526 ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองระนอง

ตั้งอยู่ ริมทางหลวงหมายเลข 4 ที่ 525-526 ฝั่งขาเข้าเมืองระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง