การประชุมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

24 ธ.ค. 2561      242 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดการประชุมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562