ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอำเภอละอุ่น

25 ธ.ค. 2561      276 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอำเภอละอุ่น

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และนายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ลงพื้นที่อำเภอละอุ่น ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ใหญ่บ้านบางแก้ว และนายศุภณัฏฐ์ ตุลยสุขธนกุล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอละอุ่น นำลงเรือไปยังเขาหัวค่าง เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ในอดีตบนเขาหัวค่างเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพ และหลุมหลบภัยของทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบนเขาหัวค่างยังมีร่องรอยของหลุมหลบภัยหลงเหลืออยู่ ต่อมาได้ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพื่อดูวัตถุโบราณต่าง ๆ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกค้นพบและเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว