การประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์

9 ม.ค. 2562      244 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 มกราคม 2562 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบนายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์