ล่องแพเปียก คลองลัดโนด

27 ก.พ. 2562      945 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มคนในชุมชน ที่อาศัยและทำมาหากินอยู่บนฐานทรัพยากรป่าชายเลนของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนั่งเรือพรีส ชมระบบนิเวศน์ป่าชายแลน และชมทัศนียภาพของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง ร่วมอนุรักษ์ปลูกป่าโกงกา ที่แปลงปลูกชุมชน และ ชมสันทรายม้าน้ำ กินซีฟู้ดบนกระชัง ที่ศูนย์เรียนรู้บนกระชัง ล่องแพเปียก เล่นน้ำทะเลแหวก ที่สันหลังปึ้งกือ และล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมทั้งชม ชุมชนไร้แผ่นดิน

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 - 15:30 น.

อัตราค่าบริการ ท่านละ 1,350.00 บาท

ตั้งอยูู่ คลองลัดโนด - ศูนย์การเรียนรู้ตำบลม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120

นายรังสิมันต์ หวันร่าหมาน(ผู้ใหญ่ทวน) 082-278-6099