จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 “15 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019” (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต 8)

29 เม.ย. 2562      323 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 “15 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019” (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต 8) ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น (ทุ่งยอ) ซึ่งจังหวัดระนอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรุ่นอายุ16 ปี ชาย และประชาชนหญิง ประกอบด้วยทีม กระบี่ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ในพิธีมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศได้รับเกียรติจาก นายกรีฑา ยกย่อง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น นายสิทธิชัย ยวงทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบางริ้น และนายอนันท์ เอี่ยมชำนาญ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดระนอง 
โดยลำดับทีมชนะเลิศ ดังนี้
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดระนอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดกระบี่
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นประชาชนหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จังหวัดกระบี่