ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในโครงการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำ แห่งการเปลี่ยนแปลง ตามปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.2)

19 ก.ค. 2562      229 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ (19 ก.ค. 62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมคณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อมูล ในโครงการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำ แห่งการเปลี่ยนแปลง ตามปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.2) ณ ก้องวัลเวย์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีนายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัด ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเชื่อมโยงกิจกรรมชุมชน ยกระดับคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ เช่น อาหารประจำถิ่น มีมาตรการจูงใจการลงทุน เร่งส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก พัฒนาเป็น “เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติและผจญภัย เมืองสมุนไพร เมืองป่าเขตร้อนชื้น” และเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วย