กิจกรรมกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคตจังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ณ เรือนจำจังหวัดระนอง

8 ส.ค. 2562      204 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและนางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมชมกิจกรรม ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กับจังหวัดระนองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เลือกจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและผู้ใกล้พ้นโทษเรือนจำระนองได้ออกกำลังกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเล่นกีฬาร่วมกัน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพที่ดี ซึ่งกีฬาที่แข่งขัน ประกอบด้วย เซปักตะกร้อ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน