กิจกรรมเครือข่ายนันทนาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง

8 ส.ค. 2562      264 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายนันทนาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง โดยมี ดร.พัฒพงศ์พงศ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สมาชิกเครือข่ายนันทนาการจากทั่วประเทศ ประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายนันทนาการในท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายนันทนาการ เสริมสร้างความแข็งเข้มแข็ง การเผยแพร่นันทนาการให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยได้มีการรวบรวมผลงานศิลปะ หัตถกรรม กิจกรรมการแสดงที่โดดเด่นจากทั่วประเทศมานำเสนอกว่า 22 เครือข่าย ประกอบด้วยภาคใต้ 6 เครือข่าย ภาคกลางจำนวน 10 เครือข่าย ภาคเหนือจำนวน 2 เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 เครือข่ายจังหวัดระนอง 2 เครือข่าย และในกิจกรรมยังมีหน่วยบริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวร่วมงาน ให้ได้ร่วมทดสอบกันด้วย