โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย อำเภอเมืองระนอง

21 ส.ค. 2562      233 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ (21 ส.ค. 62) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกับจังหวัดระนอง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำส่วนราชการ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของประชาชน ในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น โดยการบรูณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยือน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับการออกหน่วยบริการฯ ดังกล่าวในวันนี้ มีการมอบทุนการศึกษา การมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะแนวอาชีพอิสระ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก ทำหมันสัตว์ บริการปรึกษาด้านการเกษตร เป็นต้น