โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

21 ส.ค. 2562      167 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ (21 ส.ค. 62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ประเภทกรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 24 แห่ง โดยมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียน ประชาชน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์โดยให้นักเรียน ได้มีโอกาสเล่นและประโยชน์ต่อสุขภาพ ตลอดจนให้ห่างไกลยาสาเสพติด และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระนองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 8 ต่อไป