การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ เดิน – วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019

12 ก.ย. 2562      252 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ เดิน – วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการ เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในการดำเนินการจัดการวิ่งในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา ทุ่งหญ้า และไร่นา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดระนอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กำหนดโครงการ เดิน – วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย ซึ่งกิจกรรมเดินหรือวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัดระนอง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีสุขภาพที่ดี มีสุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้น