กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019

23 ก.ย. 2562      188 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019 ซึ่งจัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง โดยมี ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พัฒนาการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน และประชาชน กว่า 900 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สืบเนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองได้รับความนิยมในการเดินทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยใช้กิจกรรมกีฬา (วิ่ง) เป็นสื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระนอง

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิเทรล @ระนอง 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจังหวัดระนอง ซึ่งมีความหลากหลายของธรรมชาติ เป็นป่าดิบชื้น และบนผืนป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว และยังมี”ปูเจ้าฟ้า” ซึ่งเป็นปูชนิดใหม่ของโลก อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยในกิจกรรมจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วอร์มร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิคกันก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มปล่อยขบวนนักเดิน-วิ่ง ออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว แล้วไปตามเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งจะมีทั้งขึ้นเขา-ลงเขา ข้ามลำห้วย แล้วมาสิ้นสุดที่จุดปล่อยขบวนอีกครั้ง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 7 กิโลเมตร