การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีพานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8

15 พ.ย. 2562      121 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีพานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ (15 พ.ย. 62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีพานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-30 พย. 62 โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จังหวัดระนองเข้าร่วม 190 คน