การประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 พ.ย. 2562      138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ (18 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ฝึกสอนกีฬา จังหวัดระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 คัดเลือกตัวแทนเขต 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-30 พย. 62 โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จังหวัดระนองเข้าร่วม 190 คน