การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 พ.ย. 2562      176 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึษาประจำสำนักงานและอำเภอทุกอำเภอทั้ง6คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมชัยคณา ธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมสัมมนา และนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวรายงานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พลศึกษากับบทบาทในการขับเคลื่อนกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการว่ายน้ำให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกคน