ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

27 พ.ย. 2562      144 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ (27 พ.ย.62) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมประชุม ซึ่งก่อนการประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงานสำหรับเดือนที่ผ่านมา โดยการประชุมได้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนพฤศจิกายน แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม และได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจเยี่ยมโฮมสเตย์ในจังหวัดระนอง เพื่อให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย