พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง

3 ธ.ค. 2562      123 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง

วันนี้(3 ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง จำนวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา