การประชุมการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ

6 ธ.ค. 2562      139 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ

วันที่ (6ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงภายในชุมชนของตนเอง และในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดกิจกรรมฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในชุมชนเดิม จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหาดทรายดำ และ ชุมชนบ้านบางกล้วย ซึ่งกำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน โดยบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนฯ ของชุมชนบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหาดทรายดำ