วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้กรอบแนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

9 ธ.ค. 2562      129 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้กรอบแนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้ (9ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้กรอบแนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดระนอง มาร่วมเดินรณรงค์ เพื่อแสดงพลังของชาวจังหวัดระนอง ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มต้นจาก ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ไปตามถนนท่าเมือง ไปสิ้นสุดโรงแรมทินิดี โดยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ทำกิจกรรมและร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจากส่วนกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนองอย่างพร้อมเพรียงกัน