86 ปี กรมพลศึกษา เน้นเพิ่มสุขภาพประชาชนควบคู่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา

11 ธ.ค. 2562      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

86 ปี กรมพลศึกษา เน้นเพิ่มสุขภาพประชาชนควบคู่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา

เมื่อวันที่ (9ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 86 ปี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา และบุคคลในวงการกีฬา เข้าร่วมงาน

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสักการะบวงสรวงพระพลดี ณ บริเวณลานหน้าพระพลบดี จากนั้นเป็นพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัย ต่อด้วยพิธีการต่างๆที่อาคารกีฬานิมิบุตร มีพิธีถวายภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ 9 รูป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 86 นี้ ผมมีนโยบายที่จะเห็นกรมพลศึกษาเป็นต้นน้ำในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและห่างไกลจากโรงพยาบาล ผมหวังว่า กรมพลศึกษา ที่มีเจ้าหน้าที่พลศึกษาและอาสาสมัครกีฬาอยู่ทั่วไปประเทศ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้นำการออกกำลังกาย ผู้นำนันทนาการ รวมถึงเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้น นำไปใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนั้น ผมยังฝากให้กรมพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะด้านการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กับการท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ผมได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ ”

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า “แผนงานในปีนี้ของกรมพลศึกษา ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำให้ประชาชนคนไทยได้หันมารักสุขภาพมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี โดยจะเห็นได้จากวันนี้ที่เราได้จัดให้มีการมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย หรือ “เพชรตราทองพระพลบดี” ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีทั้งเจ้าหน้าที่พลศึกษาและอาสาสมัครกีฬา รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการทำงานของกรมพลศึกษา จะคอยช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้หันมาใส่ใจสุขภาพและพัฒนาศักยภาพทางกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระทางด้านสาธารณะสุขได้อีกทางหนึ่ง”