“งานวันดินโลก 5 ธันวาคม ประจำปี 2562”

11 ธ.ค. 2562      166 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

“งานวันดินโลก 5 ธันวาคม ประจำปี 2562”

วันนี้ (11ธ.ค.62) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก ให้ประชาชนและเกษตรกรเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของดิน

โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลหมอดินอาสาดีเด่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม การเสวนาหัวข้อ เกษตรอินทรีย์... ดีจริงหรือ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง การสาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดระนอง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง